Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Enertech AB, 556060-2269, behandlar dina personuppgifter i samband med respektive ändamål nedan. Enertech AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är Enertech AB, Box 309, 341 34 Ljungby, 0372-88 000. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål (varför)?

För att kunna sälja reservdelar till er.

Behandling som utförs

 • Förmedling av personuppgifter till tredje part som kontaktar er för vidare kommunikation.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Användarnamn
 • Organisationsnummer
 • Kundnummer
 • Företagsnamn
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-post

Laglig grund: Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska fullgöra avtalet gentemot dig. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan utföra valda tjänster.
Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners för att utföra av dig begärda tjänster. 

Dina rättigheter
I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta dpc@enertech.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-10-06.